Psikoloji Nedir ve Psikologlar Ne Yapar?

Psikoloji

Bilindiği üzere insan tek düze değil kompleks bir varlıktır. Gerek fiziksel özellikleri ile gerekse de iç dünyasında yaşadıkları ile hem çevreyle ve doğayla bütünleşik hem de ondan pek çok özelliği ile ayrılan bir canlıdır da diyebiliriz. Bu noktada özellikle de modern dünya ile insan psikolojisinin ne kadar ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Psikolog Ankara klinikleri ve diğer büyük şehir kliniklerinin her geçen gün sayısının artması ve sınav stresi, depresyon, aile terapisi, çocuk psikolojisi gibi alanlarda tedaviler sunmasının nedeni de budur diyebiliriz. Ülkemizde ve dünyada her ne kadar psikoloji tedavi yöntemleri ilk başlarda şüpheyle karşılansalar da, zamanla faydalı etkilerinin görülmesinin ardından insanlar şimdilerde aradıkları tedaviyi psikologlarda bulabiliyorlar.

İnsan psikolojisi özellikle modern dünya sayesinde farklı bir evreye girdi desek herhalde doğru olur. İnsanların kişisel alan ihtiyacının artması, iş dünyası içerisindeki streslerin tırmanması gibi etkiler insanların psikolojilerini daha da narin hale getirdi. Geçmişte toplumun temeli ailenin her türlü sorunun üstesinden geleceği düşünülürken, artık bireyler aradıkları desteği ailelerinde dahi bulamıyorlar. Bu noktada profesyonel bir bakış açısı gerekiyor diyebiliriz.

Psikologlar Ne Yapıyorlar?

Her ne kadar insanların her biri ayrı özellikler gösterseler de, insanların genel olarak belirli düşünce yapılarına ve özelliklerine sahip olduklarını söylemek de mümkün. Psikolojik hastalıklar ise aynı fiziksel hastalıklar gibi belirli semptomlara ve belirli çözümlere sahipler. Grip olduğunuzda vücudunuzdaki mikroplara karşı savaşabilmek için ekstra desteğe ihtiyaç duymanız gibi, psikolojik sorunlar duyduğumuzda da bir desteğe ihtiyaç duyarız.

Günümüzde özellikle ülkemizde kişilerin psikolojilerini bozabilecek çok sayıda olumsuz etkiden bahsetmek mümkün. Ülkemizde temel aile yapısının bozulması ile ortaya çıkan aile terapileri, alkol veya benzeri madde bağımlılıkları nedeniyle ihtiyaç duyulan terapiler, sınav stresine yol açan ve kalıcı hale dönüşen sorunlar gibi problemler psikologların savaştığı alanlar arasında gösterilebilirler. Psikolog Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde özellikle büyük şehrin getirdiği anksiyete, depresyon gibi sorunlara karşı da terapiler uygulayabilir. Uygulanan terapilerde düzenli olarak bir tabibin kontrolünde olmak da esastır. Bu sayede kişilerin uzun vadede psikoloğun telkini yoluyla sağlıklarına kavuşmaları mümkündür.

Psikolojik Tedavide Verim Oranları

Psikolog Ankara hastane, İstanbul ve İzmir kliniklerinin tercih edilmesi durumunda verim oranı her türlü sorunda çok daha yüksektir diyebiliriz. Bu şehirlerde çalışan psikologlar genelde önemli üniversitelerin bölümlerinden mezun olmuş ve yüksek lisans, doktora çalışmaları ile kendilerini geliştirmiş kişilerdir. Bununla birlikte tabi ki her farklı psikolojik problemde başarı oranı farklıdır.

Örneğin cinsel istismar veya benzeri travmatik sorunlarda başarılı olunabilmesi için çok uzun yıllar tedavinin devam ettirilmesi gerekir. Bu noktada psikolojik tedaviye psikiyatr katkısı da kilit rol oynamaktır diyebiliriz. Örneğin depresyon ve anksiyete sorunlarında erken teşhis ile tedavi yapılması durumunda, problemin birkaç yıl sürecek olmasına karşın, tedavi ile bu sürecin birkaç aya indirilmesi söz konusudur. Ülkemizdeki büyük şehirlerin kliniklerine de en çok bu tipte sorunlar için başvuru gelmektedir diyebiliriz.

Diğer bir tür yaygın tedavi seçenekleri arasında ise çocukların psikolojik tedavilerini ve aile terapilerini gösterebiliriz. Özellikle ayrılan aileler de çocuklar için uygulanan tedaviler yaygın şekilde tercih edilmektedir. Psikolog Ankara tavsiye türü aramalarla belirli alt dallarda başarılı psikologları bulmanız da mümkündür.